Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
vuldigt met de halve som, die men verkrijgt, door bij
viermaal het genoemde getal 60 op te tellen en dit pro-
duct deelt door de tweede macht van het getal, dan is
het quotient IB.
23°. Welke waarde hebben de vormen in vr. 17 en 18, als
daarin o=zl0, b = %, c = 50, a = y — l, ;'=10, en ?=:6
genomen wordt?
x—y
X -\-y
24°. Wat is de waarde der vormen:

x—y
(2x-f-3y)g —(3.r —^
als daarin x — ^ en y = is?
2B°. Bepaal insgelijks de waarde van de vormen:
+ [20a ——3y)
door in den eersten am2, i = 3, c=0,5 en rf=0,2, en in
den tweeden a = 0,B, 5::= 12, »=1, y = 0,l te nemen.
GEHEELE ALGEBRAÏSCHE VORMEN.
vereenvoddiging van de som en het verschil van
algebraïsche vormen.
§ 16. Om eenige eentermige algebraïsche grootheden op te
tellen, plaatst men ze slechts naast elkander met het teeken voor
de optelling (+) tusschen beide; alzoo is:
a-\-b-{-c + d
de som van de grootheden of getallen a, Ä, c en rf.
In vele gevallen kan deze som echter vereenvoudigd worden en
wel bepaaldelijk als de grootheden gelijksoortig zijn (§ 5). Zoo is:
a4-2a4-3o-t-4a+10a = 20a;