Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
c. [a(x -y)2 - — (X _ _ js)^
18°. Welk Jverschil is er in de beteekenis van de vormen:
a- en x—yx+y,
b. p{a + by-c(,a — b)^ en pab^ — ca ~ b^
c. en y-p^ — qH.
19°. Hoe leest men de volgende vergelijkingen:
x~
—y
-2

x—y
a— b
C. =
d. abcd — ^a.}fyb.-^c.-^d.
20°. Insgelijks de volgende:
P_ P
ab
c.y — am -{-(a — bfia + 4)2;
d. {^a)" = -^a".
i 21°. Breng de volgende voorstellen in algebraïsch schrift over:
a. Het getal x is gelijk aan de som van twee getallen, ver-
minderd met hun product.
b. Het vierkant van de som van twee getallen, vermeerderd
met het vierkant van hun product, en deze som gedeeld
door het vierkant van hun verschil.
c. Yerminder den derden-machtswortel uit de tweede macht
van de som van twee getallen met het vierkant van hun
quotient en verhef dit verschil tot de vijfde macht.
y 22°. Beproef zulks ook met de volgende opgaven:
a. De som van drie breuken, die de eenheid tot teller doch
verschillende noemers hebben, is gelijk aan de som van
de producten, die men verkrijgt, als men de noemérs op
alle mogelijke wijzen twee aan twee neemt en deze som
deelt door het gedurig product der noemers.
b. Wanneer men een getal tweemaal neemt, dit product met
10 vermindert, het derde deel van het verschil vermenig-