Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
voorstellen.
5°. De som van twee getallen verminderd met hun verschil, is
gelijk aan tweemaal het tweede getal.
6°. De nf^-macht van een gedurig product van eenige getallen,
is gelijk aan het gedurig product van de ne-machten der factoren.
7°. De n«-machtswortel uit het quotiënt dat men verkrijgt, als
men driemaal het product van de vierkanten van twee getallen
deelt door het verschil hunner vierkanten.
8°, De som van de vierkanten van twee getallen vermenigvul-
digd met het verschil van die vierkanten, is gelijk aan het ver-
schil van de vierde machten van die getallen.
9°. Indien men de som van de derde machten van twee ge^
tallen deelt door de som dier getallen, is het pmduot gelijk aan
de som van de vierkanten dier getallen verminderd met hun produc
10°. De tweede macht van het verschil van twee getallen, is
gelijk aan de som der vierkanten van die getallen verminderd met
tweemaal hun product.
11°. De derde macht van de som van twee getallen is gelijk
aan de som der derde machten van die getallen, vermeerderd
met het product dat men verkrijgt, als men de som der getallen
vermenigvuldigd met driemaal hun product.
12°. De tweede macht van de som van drie getallen is gelijk
aan de som van de vierkanten dier getallen, vermeerderd met
tweemaal de som van de verschillende producten twee aan twee
dier getallen.
13°. De vierkantswortel uit de som van twee getallen gedeeld
door den derden machtswortel uit het verschil van de vierkanten
dier getallen, is gelijk aan den zesden machtswortel uit de som
gedeeld door den derden machtswortel uit het verschil dier getallen.
14°. Het getal p is gelijk aan de som van vier getallen ver-
minderd met «-maal het vierkant van de som der twee eerste
getallen en deze rest gedeeld door het vierkant van het «de ge-
deelte van het verschil der twee laatste getallen.
15°. Welken vorm verkrijgt men, wanneer men van een getal
X, aftrekt een ander getal a; van de helft van dit verschil h
aftrekt; van een derde van dit verschil c aftrekt en eindelijk deze