Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
2°. Insgelijks:
3°. Insgelijks:
P p p P P
a. {abcc[)"~a''b'>c^d".
b. T^abcd=.\ya.p'b.p'c.Ti;yd.
„ D
B ■
b.
aÄ+e
a a—b

4°. Insgelijks:

P'
p—q

§ 12. Ook het tegengestelde van het behandelde in de vorige
§ is van groot gewicht; namelijk een in woorden uitgedrukte
formule of vorm in algebraïsch teekenschrift over te brengen. Men
weet bijv. uit de cijferkunst dat de som van twee breuken, die
gelijke tellers hebben en wier noemers onderling ondeelbaar zijn,
gelijk is aan de som der noemers, vermenigvuldigd met den
gelijken teller en gedeeld door het product der noemers.
Om dit nu algebraïsch uit te drukken onderstelle men dat
een der breuken zij dan moet de andere breuk denzelfden
b
teller, maar een anderen noemer hebben; men kan die breuk dus
- stellen , en alsdan moeten b en c twee onderling ondeelbare
c
getallen zijn; men heeft alsdan:
b c bc
Ter oefening dienen de volgende