Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
§ 11. Algebraïsche vergelijkingen, welke dienen om een bewezen
waarheid algemeen voor te stellen, noemt men formules. Zoo is
de vergelijking uit § 7:
a—h=—(h—d)
een formule , ons leerende dat men de orde van aftrekking raag
omkeeren, mits men het teeken van de rest verändere.
Het is van het hoogste belang elke formule en in het algemeen
elke algebraïsche uitdrukking te kunnen lezen en verstaan. Wij
zullen daarom door een paar voorbeelden den weg aanwijzen,
dien men in dezen te volgen hebbe, en bevelen den leerling
verder ten sterkste aan, zich daarin zooveel mogelijk te oefenen.
VooEBEELD. De vorm —h)^ wordt gelezen: het
vierkant van de som van twee getallen vermenigvuldigd met de
derde macht van hun verschil.
2i> Voorbeeld. De vergelijking (a-f-i)(a—i)—a^—wordt ge-
lezen : //et product van de som en het verschil van twee getallen is
gelijk aan het verschil van de vierkanten dier getallen.
3e Voorbeeld. Te lezen den vorm:
,, . ahcd
a+Ä+c+c?
ab-\-cd
ab—cd
Daar volgens § 3 de eerste letters van het alphabet bekende
en de laatste letters onbekende getallen voorstellen, kan men
bovenstaande vergelijking aldus lezen:
Roe groot is het getal, dat gevonden wordt, indien men het
gedurig product van vier getallen deelt door de som dezer getallen;
uit dit quotient den derden machiswortel trekt, en dezen wortel deelt
door het quotient, dat men verkrijgt, ah men de som van de pro-
ducten van het eerste en tweede, en van het derde en vierde dezer
getallen deelt door het verschil dezer producten.
Ziehier eenige opgaven ter beoefening.
voorstellen.
1°. Hoe leest men: a. {a-^h){a+b)—a~-\-'iab-\-b^.
b. [a+b){c+d)—ac-\-bc+ad-{-bd.