Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
Moest daarentegen a-\-h—c door x gedeeld worden, dan zou
men zonder haakjes kunnen schrijven:
a-\-b—c
X
doch met haakjes:
(a-hb—c): X.
In het eerste geval toch duidt de dwarsstreep genoegzaam aan,
dat de geheele vorm a-\-b~c gedeeld moet worden door het
getal X-, in het tweede geval zou ht't weglaten der haakjes de
waarde van den vorm geheel veranderen, daar dan alleen de term
c door X zou gedeeld worden.
Heeft men in een vorm reeds gebruik gemaakt van haakjes,
en is het noodig ter vermijding van dubbelzinnigheid nogmaals
haakjes te gebruiken, dan geeft men ze een anderen vorm
[].!!•
Heeft men bijv. den vorm:
ia+6)o
en moet bij dit product nog het getal d worden opgeteld, en
daarna de som tot de derde macht verheven worden, dan zou
men dit moeten voorstellen door:
en moest nu van dezen vorm weder worden afgetrokken (a—i)-,
en de rest met x—y vermenigvuldigd, dan zou men moeten
schrijven:
Men oefene zich in het verklaren van de beteekenis van de
volgende uitdrukkingen, en wijze het verschil aan dat het al of
niet gebruiken van haakjes veroorzaakt.
a-\-bc-\-d en (a+4)(c+rf)
en a-\-{x—yf
bx+yx^—y^ en bx-\-y{x'^—y^)
ab-^-cd" en ab-{-{cdY
en ^{a-\-b-\-cf
x+fx+y^ en {x-\-y)\x-\-yf
Ter vereenvoudiging van de bewerking, die op een veelter-
migen vorm moet worden uitgevoerd, stelt men dien vorm som-
tijds door een enkele groote letter voor.