Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
Daarentegen zijn : J
ax-\-by—cz
fl -f- i X—cx^—dx^+ex'^
veeltermige vormen, en wel de eerste drietermig, de tweede
viertermig en de derde vijftermig.
Een tweetermige vorm noemt men ook wel binomium en in het
algemeen, een veeltermige , polynomium.
§ 9. Het is dikwijls noodig een veeltermigen vorm te beschou-
wen en te behandelen als een mindertermigen of zelfs als een
eentermigen; hiertoe heeft men het gebruik van/«aai/es ingevoerd.
De termen die men wil vereenigen en als één term beschouwen,
plaatst men tusschen ( ). Wil men bijv. den vorm:
beschouwen als een tweetermigen vorm, dan kan men daarvoor
schrijven:
of {a-\-bx-\-cx^+(dx^-{-ex'>')
of (a4-^.r)-f
Wil men er een drietermigen vorm van maken, dan kan men
schrijven;
of a-\-{bx-{-cx^)-Jr'^dx'^-{-ex^)
of {a+bx)-Jt-cx^+{dx^-{-ex^).
Moet een veeltermige vorm nog de een of andere bewerking
of herleiding ondergaan, dan is het dikwijls noodzakelijk dien
vorm tusschen haakjes te plaatsen , ten einde alle dubbelzinnig-
heid te vermijden.
Om bijv. aan te duiden dat de vorm a+i—c vermenigvuldigd
moet worden met x, schrijft men:
{a+b—c)x.
Liet men hier de haakjes weg, dan zou men hebben:
a+b—cx.
De eerste schrijfwijze geeft te kennen, dat men eerst de getallen
a en i moet optellen, van die som c moet aftrekken, en deze rest
met X vermenigvuldigen; terwijl de tweede aanduidt, dat van de
som van a en i moet afgetrokken worden het product van c en x.