Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
letter waarbij hij staat; aldus is 5a-|-i niets anders dan 5-maal
het getal a vermeerderd met b; wilde men aanduiden dat de
coëfBeient ook bij b behoort, dan zou men schrijven 5(o+A). Zie
verder § 9.
§ 6. Om het product van eenige getallen a, b, c, d, voor te
stellen schrijft men ze naast elkander abcd. Zijn dus die getallen
alle gelijk, dan zou men daardoor verkrijgen
aaaa.
Dit drukt men echter eenvoudiger uit, door te schrijven
a*
zoodat men heeft:
aaaa=a*
Het cijfer 4 ter rechterhand boven aan de letter geplaatst, wijst
dus een product van vier gelijke factoren aan; evenzoo beteekent
ó^® een product van 10 gelijke factoren b. Dit cijfer draagt den
uaam van exponent (aanwijzer), omdat het aanwijst uit hoeveel
gelijke factoren een product bestaat; terwijl zulk een product van
gelijke factoren den naam draagt van macht.
Deze exponent is evenwel niet altijd een bepaald getal, maar
kan ook een letter zijn ; zoo stelt af een product van p gelijke
factoren a voor, bl een product van q gelijke factoren b.
Men kan ook voor at, bi lezen, de p^^ macht van a; de jile
macht van b.
Verder zij men indachtig dat de exponent alleen behoort bij
de letter waarbij hij staat; dus is abcd^ een product bestaande
uit de factoren a, b, e, en 3-maal den factor d; wil men nu
aanduiden dat de exponent 3 behoort bij den geheelen vorm,
dan moet men schrijven {abcdf-, zijnde dus een product van 3
gelijke factoren abcd; elke factor is dus reeds een gedurig product
van 4 factoren a, b, c, d.
Evenzoo is a+A^ geheel iets anders dan (a-l-i)^; in den eersten
vorm is alleen b tot de tweede macht verheven, en daarbij a
geteld; in den tweeden daarentegen is de som van a en ó tot de
tweede macht verheven. Zie verder § 9.
De eenheid kan men altijd beschouwen als eoëlRcient en ex-
ponent van een letter, waarbij geen coëfficiënten of exponenten
zijn aangeduid, zoodat a gelijk la^ is.