Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
twee aan twee te vormen, beginne men met het eerste getal o te
vermenigvuldigen met al de overige, dan ontstaan er »—1 pj.Q,
dacten twee aan twee
ah, ac, ad, ae, enz.
Evenzoo handelt men met elk der andere getallen, en verkrij(rt
dan telkens n—1, producten
ba, bc, bd, be, enz.
ca, ch, cd, ce, „
da, db, dc, de, „
ea, eb, ec, ed, „
In het geheel heeft men dan »(»—1) producten, maar het is
duidelijk dat elk product tweemaal voorkomt, zoodat het aantal
verschillende producten twee aan twee bedraagt:
>»("-1)
1. 2. ■
Om de producten drie aan drie te bepalen, neemt men een
product twee aan twee, bijv. ah, en vermenigvuldigt dit met al
de overige »—2 enkele getallen c, d, e, enz., dan verkrijgt men
n—2 producten drie aan drie
ahc, abd, ahe, abf, enz.
Doet men dit vervolgens met elk der overige producten twee
aan twee, dan verkrijgt men door elk product twee aan twee,
«—2 producten drie aan drie:
ach, acd, ace, acf, enz.
adb, adc, ade, adf, „
Ica, bed, bce, bef, „
hda, bdc, hde, bdf, „
In het geheel bekomt men alzoo —^^^^—^ producten; elk
1. 2.^
product komt echter driemaal voor, zooala blijkt uit de beschouwing
der producten ahc, ach, hca-, ahd, adb, bda, enz.; pqr,prq, qrp-, enz.
Het geheele aantal verschillende producten drie aan drie be-
draagt derhalve
«(»—1)(»—2)
!. 2. 3. ■