Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEGINSELEN DER ALGEBRA.
verklaring van het algebraïsch teekenschrift en de
gebruikelijke benamingen.
§ 1. De algebra of stelkunst leert ons de getallen samenstellen en
ontbinden, zonder dat wij ze eenige bepaalde waarde behoeven toe
te kennen. Zij houdt zich dus alleen bezig met de wijze, waarop
getallen uit andere getallen worden samengesteld, ten einde langs
dien weg de eigenschappen en gevolgen dier samenstellingen te
leeren kennen. Men noemt haar ook wel algemeene rekenkunst, in
tegenstelling van de cijferkunst, die alleen getallen leert behan-
delen, welke tot een bepaald stelsel behooren.
§ 2. Ter voorstelling van de getallen, die men behandelen moet,
heeft men natuurlijk teekens noodig, en daar men hiertoe de
teekens der cijferkunst niet gebruiken kan, dewijl deze ieder in
het bijzonder slechts één bepaalde waarde hebben, heeft men
daartoe andere teekens gekozen, en wel gemakshalve, de letters
van het alphabet, zoowel groote als kleine; terwijl men, zoo
noodig, nog gebruik maakt van de letters van het grieksche al-
phabet. Daar men verder nog de bekende, gegeven of standvastige
getallen moet kunnen onderscheiden van de onbekende of ver-
anderlijke getallen, heeft men als regel aangenomen de bekende
of standvastige getallen voor te stellen door de eerste letters, en
de onbekende of veranderlijke getallen door de laatste letters van
het gebruikt wordende alphabet.
Behalve deze teekens heeft men ook nog teekens noodig om de
verschillende bewerkingen aan te duiden, die de getallen moeten
1