Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
186
uren later vertrekt uit A mede oostwaarts een bode die « mijlen
in f uren aflegt. Men vraagt hoeveel uren na de afreize des twee-
den de inhaling zal plaats hebben, 1°. Als B ten oosten van A,
2°. als B ten westen van A gelegen is?
65®. Uit een stad A marcheert een regement, naar de stad B
en legt dagelijks mijl af. Uit de stad B marcheert 8 dagen
later een ander regement langs denzelfden weg naar A, en legt
dagelijks 5^ mijl af. Wanneer nu de afstand tusschen beide ste-
den 80 mijlen is, zoo is de vraag waar en wanneer de ontmoe-
ting zal plaats hebben?
Hoe kan men uit de formules in het voorgaande vraagstuk
gevonden, dit vraagstuk oplossen ?
66°. Twee lichamen bewegen zich in tegengestelde richtingen;
het eene doorloopt elke seconde c, en het andere C voet; de
beide plaatsen, van welke zij ter zelfder tijd uitgaan, zijn d voet
van elkander verwijderd. Wanneer zullen die lichamen samen
komen?
67°. Maar na hoeveel tijds zullen deze beide lichamen samen
komen, wanneer dat, hetwelk C voet in elke seconde aflegt,
achter het andere aankomt?
Hier kunnen drie gevallen plaatshebben, namelijk C^c, C—c,
C<c. Verklaar de beteekenis van het gevonden antwoord in deze
drie gevallen.
68°. Twee lichamen worden achter elkander in dezelfde richting
bewogen; het eerste heeft d lengte-eenheden vooruit, en begint
zijn beweging t tijds-eenheden vroeger; het eerste doorloopt in
elke tyds-eenheid c, en het tweede C lengte-eenheden. Vrage hoe-
veel tijds-eenheden er voor het tweede lichaam noodig zijn, om
het eerste in te halen?
69°. Wat zal het antwoord zijn als het eerste lichaam zijn
beweging t tijds-eenheden later begint en de beide lichamen
elkander te gemoet loopen?
70°. Te twaalf ure staan beide wijzers van een gewoon uur-
werk boven elkander. Na hoeveel tijd zullen zij voor het eerst
weder boven elkander staan, en hoe dikwijls zal dit in de eerst-
volgende 12 uren plaats hebben?
71°. Op de wijzerplaat van een werktuig bewegen zich twee