Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
Op dezelfde wijze laat zich de positieve en negatieve toestand
van alle andere grootheden, die daarvoor vatbaar zijn, verklaren.
§ 136. Uit de beschouwingen in de voorgaande § volgt der-
halve, dat
Schuld is een negatieve bezitting.
Verlies is een negatieve winst.
Uitgaaf is een negatieve ontvangst.
Afstand ten westen van zeker punt is een negatieve afstand ten
oosten van dit punt.
Afstand heneden zeker punt {diepte) is een negatieve afstand boven
dit punt {hoogte).
Baling is een negatieve rijzing.
Tijd verhopen vóór een bepaald oogenblik is een negatieve tijd
verhopen na dit oogenblik,
enz.
Het is duidelijk dat ook het omgekeerde van deze stellingen
waar is.
§ 137. Het negatief zijn eener grootheid wijst dus alleen aan,
dat die grootheid zich bevindt in een toestand, tegengesteld aan
dien waarin men haar onderstelde te zijn, zoodat dit negatief zijn
geen beteekenis kan hebben, zoolang niet is uitgemaakt wat de
onderstelde of positieve toestand der grootheid is. Zoo heeft een
negatieve tijd geen beteekenis, indien niet vooraf bepaald is,
wat men door een positieven tijd verstaat; heeft men evenwel
vastgesteld dat de tijd, verloopen na de geboorte van Christus,
positief is, dan is een negatieve tijd, de tijd vóór dat tijdstip.
Evenzoo zijn negatieve afstand, negatieve geldswaarde, enz., woor-
den zonder beteekenis, indien niet vooraf bepaald is, wat posi-
tieve afstand, positieve geldswaarde is.
Sommige woorden echter, als: schuld, bezitting, winst, verlies,
gewicht, enz., hebben uit zich zeiven een bepaalde beteekenis;
want zij drukken niet alleen een grootheid, maar tevens den
toestand van die grootheid uit.
Zoo is winst het meerdere dat men bij verkoop boven den
inkoop ontvangt; verlies het mindere dat men bij verkoop be-
neden den inkoop ontvangt; gewicht een drukking van boven
naar beneden, enz. Uit dien hoofde is het duidelijk dat negatieve