Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. VII
Bladz.
{ 119. De machtsverheffing dient ter verdrijving der wortel-
teekens...............140.
i 120. Bij het trekken van den wortel uit een vergelijking
vindt men twee waarden..........141.
§ 121. Verdere onderscheidin}? der vergelijkingen .... 142.
§ 122. Herleiding van vergelijkingen tot hare algemeene ge-
daante ................142.
Voorstellen..............147.
Over de oplossing van vergelijkingen en vraagstukken. l48.
§ 123. Wat men door het oplossen eeuer vergelijking verstaat. 148.
§ 124. Elke vertrelijking kan uit een vraagstuk ontstaan zijn. , 148.
§ 125. Regel voor de oplossing van vergelijkingen van den
eersten graad met één onbekende.......149.
Voorstellen..............152.
§ 126. Over het oplossen van vraagstukken......154.
§ 127. Het is dikwijls van belang een vraagstuk in alge-
meenen zin op te lossen.........157.
§ 128. Men behoeft niet altijd het gevraagde als onbekende
aan te nemen.............159.
Verhlnrinq van eenige bijzondere waarden, die de on-
bekende kan verkrijgen..........160.
§ 130. Wat de vormen 5 beteekenen.....161.
§ 131. Een breuk, die ^ wordt, is niet altijd onbepaald . 163.
§ 132. Vraagstukken ter nadere opheldering'......165.
§ 134. Hat een negatief getal, als antwoord op een vraag-
stuk beteekent..............168.
\ 135. Verklaring van de beteekenis van negatieve grootheden. 170,
§ 138. Vraagstuk...............173.
§ 139. Overgang van de grootheden of getallen van den
positieven tot den negatieven toestand en omgekeerd. 177.
§ 140. Voorbeelden daarvan uit de goniometrie.....178.
Vraagstukken.............179.
Aanteekeiiingen.............189.
Tafel van de vierkanten, vierkantswortels en factoren
der getallen van 1 tot 1000..................196.