Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
gelijken is met den weg, dien zij in een oneindig groot aantal
minuten hebben afgelegd, en deze afstand met betrekking tot
oneindig groote afstanden zoo klein is, dat hij als niets kan ge-
rekend worden.
Had men in plaats van
0.» = —fl
geschreven
0= — fl
dan zou men uit de ongerijmdheid van deze vergelijking even
zoo kunnen besluiten, dat het vraagstuk iets ongerijmds, iets
onmogelijks bevat, waaraan niet kan voldaan worden. Men doet
echter beter de onbekende niet te verdrijven, maar steeds uit de
vergelijking
Ax — B
af te leiden ar = —, welke waarden A tn B dan ook mogen
A
hebben.
Nog volgt uit de vergelijking
< B
of X =— = qo
dat O X 00 = 5 is, en dus O maal oneindig groot een bepaalde
waarde kan hebben, die echter afhankelijk is van den aard van
het vraagstuk.
§ 133. Het spreekt van zelf dat niet alle vraagstukken, die
tot uitkomsten leiden als de drie behandelde, even eenvoudig
zijn; wij hebben hier alleen zulke eenvoudige gekozen, om de
juistheid van de algebraïsche oplossing beter te doen inzien,
en den weg aan te wijzen, dien men, bij het bekomen van der-
gelijke antwoorden, moet inslaan om ze te verklaren.
§ 134. Bij het oplossen eener vergelijking verkrijgt men voor
de onbekende dikwijls een negatieve waarde ; het zal dus niet
overbodig zijn de beteekenis van zulk een negatief antwoord in
het algemeen te verklaren.
Zoo vindt men bijv. uit de vergelijking:
12 —a; = 60 —
a: = — 96,
hetgeen dan niets anders kan beteekenen, dan dat aan de gege-