Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
venstaande vergelijking te voldoen. Om dit nader te verklaren
stellen wij dat A = a—b is, dan is uit de vergelijking
(a — b)x= B
X =JL.-
a—b '

is nu a = 10 en 5 = 9 dan is a:=—=.S
j,
voor a = 10 en 5 = 9,9 is a;=—= 105
„ a = 10 en 5 = 9,99 „ » = ^ = 1005
„ fl = 10 en 5 = 9,999 „ x=^=1000B
„ fl= 10 en 5 = 9,9999 „ = 10000 Ä.
Daar men op deze wijze kan voortgaan met het verschil tus-
schen O en 5 al kleiner en kleiner te nemen, zal de waarde
van X, die aan de vergelijking voldoet, al grooter en grooter
worden, en het is dus duidelijk dat, als het verschil tusschen a
en 5 of de waarde van A kleiner is dan de kleinste grootheid,
die men zich kan voorstellen, ook de waarde van x grooter zal
zijn dan de grootste grootheid die men zich kan voorstellen;
een grootheid nu, kleiner dan de kleinste grootheid, die men
zich kan voorstellen, zegt men, is gelijk nul; een grootheid
grooter dan de grootste grootheid, die men zich kan voorstellen,
noemt men oneindig groot, zoodat als in de vergelijking Ax=B,
A='(> is, X oneindig groot moet zijn. Daar verder uit de verge-
lijking volgt:
" A
en dus A—O zijnde
B
O
B
blijkt daaruit tevens dat — oneindig groot is.
Deze oneindig groote waarde drukt men uit door het teeken
oo; zoodat: