Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
en —= —= het grootste deel.
4a 4a
Stelt men echter het verschil der deelen 2ar, dan zijn de beide
deelen a—x en a+a:, en men heeft dadelijk de vergelijking:
2aX2a;= b
.UI
4a
dus fl — x-=.a — A = tf-^ het kleinste deel,
4a 4a
en = het grootste deel,
4a 4a
waaruit blijkt dat de tweede wijze van stellen eenvoudiger op-
lossing geeft.
De volgende regels kunnen in deze ten richtsnoer verstrekken:
1®. Wordt er gevraagd naar twee getallen die a eenheden ver-
schillen, dan stelle men x-^^a en x —
2®. Wordt er gevraagd naar drie getallen die h eenheden ver-
schillen, dan stelle men x — Ä, x^ en x-\~ó.
3°. Wordt er gevraagd naar vier getallen, die c eenheden ver-
schillen, dan stelle men x—x — jc, aj+^c, aj-j-l^c.
4°. Wordt er gevraagd naar twee getallen, wier som a is, dan
stelle men ^a—x en ^a+ar.
Wordt er gevraagd naar twee getallen, wier product a is,
dan stelle men - en x.
X
Wordt er gevraagd naar twee getallen, wier quotiënt a is,
dan stelle men ax en oc.
6®. Wordt er gevraagd naar twee getallen, die tot elkander staan
als p tot qy dan stelle men px en qx,
8°. Wordt er gevraagd naar drie getallen, die tot elkander staan
als p tot q tot r, dan* stelle men px^ qx en rx.
VERKLARING VAN EENIGE BIJZONDERE WAARDEN DIB DE
ONBEKENDE KAN VERKRIJGEN.
§ 129. In § 125 hebben wij gezien dat het, ter oplossing van
een vergelijking met een onbekende van den eersten graad, vol-