Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
loopt, zal in elic uur door deze kraan ^^ deel van het water
wegvloeien j evenzoo zal in denzelfden tijd door de tweede kraan
Y's deel, en door de derde kraan deel van het aanwezige
water wegloopen, zoodat, indien de drie kranen te gelijk loopen,
in 1 uur wegloopt:
deel van het water dat in den bak is. Stelt men nu dat er ar
uren vereischt worden , om door de drie kranen te gelijk den bak
te ledigen, dan heeft men, de hoeveelheid water door de eenheid
aanduidende:
I3x=60
ê
De bak kan dus door de drie kranen in uur ledig-
loopen.
\ § 127. Het is dikwijls van belang de gegevens van een vraag-
stuk, die in bepaalde getallen zijn uitgedrukt, door algemeene
getallen of letters voor te stellen. Daardoor bekomt men dan tot
antwoord een formule, die uitdrukt hoe de onbekende van de
gegevens afhangt, en waarin men aan de letters willekeurige
waarden kan geven, zoodat in de oplossing van dat ééne vraag,
stuk, de oplossing van alle dergelijke vraagstukken ligt opgeslo-
ten; terwijl men daarenboven elke van de daarin voorkomende
letters als onbekende kan aannemen, om daardoor tot de oplos-
sing van nieuwe, met het oorspronkelijke, verwante vraagstukken
te geraken.
Tot een voorbeeld diene het voorafgaande vraagstuk, hetwelk
dan aldus luidt:
4e vkaaq3t0k. Aan een hak met water zijn drie kranen; door
de eerste kraan kan die lak ledigloopen in a uren, door de tweede
in b uren., en door de derde in c uren. In hoeveel tijd zal de bak
ledigloopen als de drie kranen te gelijk geopend worden?
Oplossing. Door de eerste kraan wordt in één uur i gedeelte
a
van den bak geledigd; door de tweede kraan in denzelfden tijd
i gedeelte, en door de derde kraan i gedeelte. Indien dus de
b c