Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
Om deze vergelijking op te lossen, vermenigvuldige men eerst
met 5 en daarna met 2, dan komt er achtervolgens :
3(a;+4)—ix-40=a;
6(a;+4)-a;—80=2®
5®—56=2®
3®= 5 6
Het begeerde getal is dus 18|, zoo als zal blijken, indien
men op dezelfde bewerkingen uitvoert, die op x zijn uit-
gevoerd.
2e VRAAGSTUK. Brie kooplieden drijven samen handel en win-
nen daarbij 18000 Gld. Volgens gemaakte voonoaarden moet de
eerste 500 Gld. meer van de winst genieten dan tweemaal het
aandeel van den tweeden, terwijl de derde 1000 Gld. minder krijgt
dan de eerste en tweede samen. Wat krijgt dan elk van die
winst ?
Oplossikg. Stelt men dat de tweede krijgt x guldens, dan
krijgt de eerste 500 Gld. meer dan het dubbel van het aandeel
des tweeden; deze krijgt dus 2®+500 Gld., en daar nu de derde
1000 Gld. minder ontvangt dan de eerste en tweede samen, zoo
is diens aandeel (2«+500+®)—1000 of 3®—500 Gld.
De eerste heeft dus 2®+500 Gld.
De tweede „ „ x „
De derde „ „ 3®—500 „
De som zijnde 6® is derhalve de geheele winst, en daar deze
18000 Gld. bedraagt, heeft men de vergelijking:
6®= 18000
en x=i 3000
De tweede ontvangt dus 3000 Gld.
De eerste derhalve: 2®+5ü0, dat is 6500 Gld.
en de derde 3®—500 dat is 8500 Gld.
3e VRAAGSTUK. Aan een bak, met water gevuld, zijn drie kranen;
door de eerste kraan kan de bak ledigloopen in 10 uren, door
de tweede in 15 uren en door de derde in 20 uren. In hoeveel
tijd zal de bak ledigloopen, als de drie kranen te gelijk geopend
worden ?
Oplossing. Daar door de eerste kraan de bak in 10 uren ledig-