Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
go 5a: _ 5 8®2 8a!+2. g^x—«
■ 4x2—l"~4a;2_l—2®-J-1+2t+1 ' ax+a^ bx^—b x
7°. (2x + 1) - - 30ax + 9) =
X
x2 a—X a+x (a—
90. _ 7x + = 4ix -
2x—7 2x+7 ^ 4x2—49
10° 4x2 _ x2
■ a(x2—a2) 6(x+a) ab
over de oplossing van vergelijkingen van den eersten graad
met een onbekende, en van vraagstukken,
daartoe betrekkelijk.
§ 123. Door het oplossen eener vergelijking verstaat men het
zoeken van een waarde voor de onbekende, waardoor aan de
vergelijking voldaan wordt, dat is: waardoor beide leden dezelfde
getallenwaarde verkrijgen of overgaan in denzelfden algebraïschen
vorm, indien zij namelijk niet op O herleid is; is zij op O her-
leid dan moet de oplossing een waarde voor de onbekende doen
vinden, waardoor ook het eerste lid O wordt.
Men kan ook zeggen: door het oplossen eener vergelijking
verstaat men het zoeken eener waarde voor de onbekende, waar-
door de vergelijking identiek wordt.
Bij de oplossing van vergelijkingen kan dus alleen sprake zijn
van niet-identieke vergelijkingen, daar volgens § 111 de identieke
uit zich zelve reeds voldoen aan de voorwaarden, die men door
de oplossing tracht te vervullen.
§ 124. Elke vergelijking kan men beschouwen als te zijn ont-
staan uit een vraagstuk. Heeft men bijv. de vergelijking:
|x—12=^x+6
dan kan men haar aanmerken als te zijn ontstaan uit het volgende
Vraagstuk. Van welk getal is het drie vierde deel verminderd
met 12 gelijk aan de helft vermeerderd raet 6?
Zoo kan de vergelijking: