Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
59°. Bepaal den 6^1 en Hen term van — ^^ en den
middelsten term van (6o2—842)20.
60°. Insgelijks den lOen term —
term van (1 — 2x2)16.
61°. Welke termen hebben in de ontwikkeling van (a + Ap"®
dezelfde binomiaal-coëffieienten als de 6e, 15e, 23e en 37e
termen, en hoe kan men dit gemakkelijk vinden?
62°. Bepaal den p^^ term van {a + b)" en evenzoo den
term van {s+y)i.
63°. Bewijs dat het product der twee deelen, waarin men een
getal kan verdeden grooter is, naarmate die deelen meer
aan elkander gelijk zijn.
64°. Wat is meer het verschil der vierkanten van twee getallen
of het vierkant van hun verschil.
OVER DE VERGELIJKINGEN VAN DEN EERSTEN GRAAD.
ONDEESCHEIDING DER VERGELIJKINGEN.
§ 109. Een vergelijking drukt de gelijkheid uit tusschen twee
algebraïsche vormen of tusschen een algebraïschen vorm en een getal.
Volgens deze bepaling kan er dus geen sprake zijn van valsche
vergelijkingen. Zijn toch twee getallen of vormen A en B niet ge-
lijk, dan is bijv. A grooter dan B, hetgeen men uitdrukt door
A>B,
zijnde een ongelijkheid.
Zij bestaat dus altijd uit twee deelen, die door het teeken =
aati elkander verbonden zijn; deze beide deelen worden de leden
der vergelijking genoemd, terwijl de deelen waaruit ieder lid be-
staat, termen heeten. Zoo is in de vergelijking:
%ax + b=.Ux — cx + d,
%ax + h het eerste of voorste en 64x — cx-\-d het tweede of
achterste lid, terwijl 2ax en b de termen van het eerste lid en
6ix, cx en d de termen van het tweede lid zijn.
In elke vergelijking komen bekenden en onbekenden voor, die.