Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
Men ontwikkele op dezelfde wijze de volgende
VOOKSTELLEN.
15°. (a + « + c)2; (a+5_c)2; (^a — b-\-cf-, {—a + b — cf-,
(fl_6_c)2; {—a — h — cf.
16°. {a+b-{-c+d)^- (a+b-hc—i/y; (a-f-b—e+d)^; (a—5—c-hd)^;
(a—
17°. (3a:2_3ar_}-5)2. (4y2 _ 3)2. (2.^3 —3x2 4-4®—6)2;
(3J3 4_2X2_53,_7)2.
18°. (a + A + c)3; (a_3 + c)3; (a—2b — 8c)S; (2a + 3« —4c)3.
19°. (2x2 _ 3a, 4)3. (3,2 j, + 1)3 . (4x2 —+
(ax2 — 4xy — cy2)3_
20°. (a-l-3 + c)*; (a — b-hc)*i (a + S —c)«; (—a + 4-fc)^
21°. (2x2 —x—1)*; (x + y —1)4; (3x2_2x+6)*;V^(4x2_4x+1)
,4»
§ 99. Wanneer men de vormen, verkregen door de ontwikkeling
van (a + 4 + c)2, (a-i-b — c)^, (a-j-b + c + d)^, (a+b—c-hd)^
enz., aandachtig nagaat, dan zal men opmerken, dat in die ont-
wikkelingen voorkomen de vierkanten van al de termen, en de
dubbele producten twee aan twee van al die termen; dat de
vierkanten alle het teeken + vóór zich hebben, terwijl de overige
termen + of — hebben, naar gelang de factoren, waaruit zij
bestaan, met gelijke of ongelijke teekens zijn aangedaan.
Om de producten twee aan twee van eenige getallen of groot-
heden: fl, b, c, d, e, enz. geregeld op te maken, vermenigvul-
dige men eerst het eerste getal met al de daarop volgende, dan
het tweede getal met al de daarop volgende; verder het derde
getal met al de daarop volgende, enz. tot het laatste ingesloten.
Wij hebben alzoo: a vermenigvuldigd met b, e, d, e geeft:
ah, ac, ad, ae;
b vermenigvuldigd met c, d, e geeft:
bc, bd, be;
c vermenigvuldigd met d, e geeft:
cd, ce;
d vermenigvuldigd met e geeft:
de.