Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD VAN HET EERSTE DEEL.
yerklarmg van het algebraisch teeJcenschrifé en de gebruikelijke
benamingen.
Bladz.
J 1. Bepalingen der algebra...........1.
§ 2. Over de <?ebnukt wordenrle teekens.......1.
§ 3. Over de betet^kenis der letters. [........2.
§ 4. Vraagstuk ter nadere verklaring van de beteekenis der
letters.................3.
§ 6, Wat men door coëfficiënten verstaat.......4.
\ 6. Wat men door exponenten en machten verstaat. De mach-
ten zijn gelijknamig, onstelijknamig enz.......B.
\ 7. Over de nefratieve getallen..........ß.
§ 8. Wat algebraïsche vormen zijn, en hoe zij onderscheiden
worden................7.
§ 9. Verklaring van het, gebruik der haakjes.....,8.
§ 10. Nadere onderscheidiug der alijebraïsche vormen . , ,10.
§ II. Wat formules zijn, en over het lezen derzelve . . . 11.
Voorstellen...............11.
§ 12. In woorden uitgedrukte formules in algebraïsch teeken-
schrift voor te stellen...........13.
Voorstellen...............13.
§ 13. De waarde van algebraïsche vormen te berekenen . . 14.
Voorstellen...............15.
§ 14. Over de rangschikking ...........16.
Voorstellen...............)7.
f 15. Middel om fouten te ontdekken........17.
Voorstellen ter herhaling..........19.
Geheelf, algebraïsche vormen........21.
Vereenrouf^ifjing tan de som en het verscJdl tan algebra-
ische vormen..............21.
^ 16. De som te bepalen van positieve eentermige vormen , 21.
Voorstellen...............22.
§ 17. De som te bepalen van veeltermige vormen, wier ter-
men alle door + verbonden zijn........23.