Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
wyze van ontwikkeling is in de meeste gevallen de verkieslijkste.
Ziehier een voorbeeld van deze beide wijzen van ontwikkeling.
Het product te bepalen van : a+^-f-fÜi^ en
a—b a-\-b
le wijze: „ + ^ .
a—b a—b c la—6
a — b — — (a(flä+gS)
a+b a+b a+b '
derhalve:
i a—ó n a+6 j — ^ a+b ~~
2« wijze: Beschouwt men ter bekorting den geheelen vorm als
één enkelen term, dan is:
O«—52 fl2_52-
§ 83. De regel voor de deeling van twee breuken kan even
gemakkelijk gevonden worden. Laat ons daartoe trachten het
quotient te bepalen van de breuken " en daarvan ^ als deel-
b d 0
tal nemende.
Deelt men nu - door c dan komt er, volgens § 79, ^ ; daar
b 00
men echter gedeeld heeft door c in plaats van door ^ , is het
quotient rf-maal te klein geworden, en moet men "ïus nog met
oc
d vermenigvuldigen, zoodat wij dan voor het werkelijke quotient
verkrijgen Wij hebben alzoo:
uC
a 0_ad
b '' d~Tc'