Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
1B°. En ten laatste de breuken:
4a;g_3T+5 5x2-3.r4-7
2x^—3x-hó 3®2_4t—10
8 6®*—15 6x3-1-2 2 9®2— 13 Ox-f- 2 5 4x*—4x3—1 öx^-f-l 6x—4*
vèbeenvoudiging van de som en het verschil van
algebraïsche breuken.
§ 77. Het vereenvoudigen van de som of het verschil van al-
gebraïsche breuken bestaat in niets anders dan in het vereenigeu
van al de gegeven breuken tot één enkele breuk. Moet men bijv.
de breuken
_"-f-'^_*
X X X X X
vereenigen tot een enkele breuk, dan heeft men de grootheden a
en Ä, na die door x gedeeld te hebben, op te tellen; dit geeft
klaarblijkelijk dezelfde uitkomst, alsof men eerst de som van a
en b neemt en deze som door x deelt, zoodat men heeft:
O 5_a-\-b
XX X '
Van deze breuk moet worden afgetrokken -, dat is : van
X X
de grootheid o-f-i moet worden afgetrokken c, na beide vooraf
door X gedeeld te hebben; men zal dan dezelfde uitkomst ver-
krijgen alsof men eerst a-\-h met c vermindert en dit verschil
door X deelt; zoodat men heeft:
O Ä_c_a-t-b—c
X a X X
Op deze wijze voortgaande zal men bevinden dat
__e_a-\-b—c-|-rf—e
X X X X X X
is, waaruit dus blijkt dat men, om eenige gelijknamige breuken
tot een enkele breuk te vereenigen, gebruik kan maken van den
volgenden regel:
Vereenig de tellers tot één vorm door dezelfde teekens waarmede
de breuken verbonden zijn, en plaats daaronder den noemer, waarna
men de verkregen breuk zooveel mogelijk vereenvoudigt.