Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Wij achten het overtollig verder hierover uit te weiden, daar
de herleidingen der algebraïsche breuken volkomen overeenstem-
men met die der rekenkunstige en wij veronderstellen dat men
deze goed kenne. Alleen vermeenen wij nog opmerkzaam te moe-
ten maken op de wijze van bewerking; wij hebben namelijk den
algemeenen noemer in factoren laten staan, en hadden daardoor
het voordeel van op het oog af de quotiënten te kunnen bepalen,
waarmede elke teller moest vermenigvuldigd worden; zelfs al zijn
de noemers der gegeven breuken niet, zoo als in het bovenstaande
voorbeeld in hun eenvoudigste factoren uitgedrukt, kan men
den algemeenen noemer in factoren laten staan, omdat het zoeken
van dezen algemeenen noemer (kleinste gemeen veelvoud) van
zelf de factoren van de noemers der breuken doet kennen. (Zie
§ 69). In de verkregen breuken kan men verder, des verkiezende,
of zoo noodig, de tellers ontwikkelen, terwijl er tot ontwikkeling
der noemers geen reden bestaat.
In het algemeen geeft het zeer veel gemak, wanneer men de
te behandelen vormen zoo lang mogelijk in factoren laat staan.
Deze opmerking geldt voor alle herleidingen en ontwikkelingen.
Tot toepassing van het behandelde in dit hoofdstuk mogen
dienen de volgende
voorstellen.
Vereenvoudig de volgende breuken :
go aH—affi _ x^zzÉÉ.-
go a^—ax—ay x^+xif+yz+xz
" ■ 2ac+3a4+24c-f-3o2 ' x^— 8®-f-] 5 '
iabx^—(\W—\(ja^)xy—\haOy^'