Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
verkrijgt, en vermenigvuldige den teller van elke breuk met het
quotient dat men verkrijgt, als men den algemeenen noemer door
den noemer dier zelfde breuk deelt; onder dit product plaatse
men dan den algemeenen noemer.
Om bijv.: de breuken fl^, , en
x-t-y x^—i/^ {x-yf (x+yY
onder gelijken noemer te brengen, zoeke men het kleinste gemeen
veelvoud van de noemers: x+y, x^—y^, {x—yY en {x+y)^\
hiervoor vindt men, volgens § 68, (ar—Deelt men
nu dezen algemeenen noemer door den noemer x+y der eerste
breuk dan komt er {x—y)\x+y) en hiermede den teller verme-
nigvuldigende, vindt men voor de eerste breuk
{x—y)\x+y)
{x~yf(x+yf
De noemer van de tweede breuk x^—y^ of (x—y){f:+y) op
den algemeenen noemer deelende, komt er (x—y)(« + y) of
J.S—en hiermede den teller vermenigvuldigende, wordt de
tweede breuk
Op dezelfde wijze vindt men voor de derde breuk
5x(x+y)^
en voor de vierde
6y(a:-y)2
{x~y)^(x+yf
Men zou de geheele bewerking op onderstaande wijze kunnen
verrichten:
(x—yf(x-\-y)!>
x+y (x—yfix+yf
(x-y)\x+yf
_ 5x(x+y)l>
y)2(x+y)2
6.y _ 6y(x—y)l>