Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
kleinste gemeen veelvoud te kunnen bepalen, waarvoor dan vol-
gens den regel van § 68 gevonden wordt:
+ l)(a: -f- — X— 2)(2®ä + 5® — 3).
De vormen x^ — x—2 en 2x®-|-5a; — 3 zijn beide nog ont-
bindbaar in eenvoudiger factoren; de eerste namelijk in (a:-l-l)(x—2)
en de tweede in (2®—l)(x+3), hetgeen echter voor ons doel
niet noodig is, omdat zij geen gemeene factoren meer bevatten
en dus de vier factoren, waaruit die beide vormen bestaan toch
in het kleinste gemeen veelvoud moeten voorkomen.
Komen er onder de gegeven vormen voor, die deelers zijn van
een der andere vormen, dan kan men die klaarblijkelijk buiten
rekening laten.
Zoo zal men ter bepaling van het kleinste gemeen veelvoud
van de vormen
a — b, a^ — b^, (a—bf, + a'^ — b*,
den vorm a — b kunnen verwaarloozen, omdat hij een deeler is
van a^ — b^', terwijl men evenzoo a® — b^ buiten rekening kan
laten, als zijnde een deeler van — men behoeft dus slechts
het kleinste gemeen veelvoud te bepalen van (a — b)^, (a + i)^
en a'^—b^.
voorstellen.
Bepaal het kleinste gemeen veelvoud van :
l°.px + qx, pij-\rqy, %pi-{-1qz.
x+y, {x—yf, {.x-\-yf.
9°. a;2—x^ — y^, x*—y*, a;6 — y«.
11°. 16, ;>2 + 4/)-t-4, 8;)2 —32/;+32; 4/-f-16.
12°. 24a3 +2a2—27a-4-10, 18a3 — 33a2 + 20a — 4, en
12a3—20a2+lla_2,
13°. oV+2a2xH-a2, 2abx^ — 2ab, aV + a^, b'-x^+Sè^'x+ii^,
4^2 —4a;—24. ^
14°. 15ot2_{_16b,» -15»2, 25ot2_30»,„+9»2, 25»J2 — 9» ,
125»»2» —27»««®-45n3.
15°. 2a;3_5a;2—a;+6, 23;"—9a;2+13a;-6, 3a;3H-16a;2-f-3«—'^■
6a;3—7a;2—7a;+6.