Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: I
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1890
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scanScanned page
Schooluitgaven van J. ODÉ:
J. WIJMA en J. C. SAXDER. Bezoek aan Nederlandsch Oost- en
West-Indië. Leesboek voor de Lagere School, Burger-Avondschool
en het Huisgezin, eerste gedeelte, rijfde, hazieve
druk................./'O.SÖ
Idem, tweede gedeelte, vijfde, herziene druk . - 0.85
J. VAX DER HOUT en W. BROUWER. Oefeningen in
het zuiver schrijven der Xederlandsche taal, eerste
stukje, ée druk.............- 0.2O
Idem, tweede stukje, 5e druk........- 0.22^
Idem, derde stukje, 4:e diuk........-0.22^
Idem, vierde stukje, 3e druk........- 0.20
J. VAN DER HOUT en W. BROUWER. Oefeningen in
het verstaan en gebruiken der Nederlandsche taal,
eerstestukje..............-0.15
Idem, tweede stukje............- 0.22^
J. VAX DER HOUT en W. BROUWER. Oefeningen in
het uitspreken en samenstellen van benoemde en onbe-
noemde getallen, eerste stukje, Geheele Getallen,
2e druk................- 0.25
Idem, tweede stukje, Tiendeelige Breuken, "^e druk - 0.15
J. WIJMA. Thuis. Leesboekje voor de middelste klassen
der Lagere ►School, 4e dènik.........- 0.25
W. BROUWER. Het Onbewoonde Huis. Lecs-Leerboek
voor de hoogste klasse der Lagere School.....- 0.20
^^^ Een exemplaar van bovenstaande uitgaven is
voor Hoofden van Scholen op franco aanvrage
gratis verkrijgbaa^r.
Een Toetssteen. Opgaven by de admissie-examens
aan Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Rijkskweek-
scholen in 1891. Bijeenverzameld en gerangschikt door
W. BROlWER..............- 0.30
.1. VAN DER tlOUT en .T. V. DISSELKOEN. Vragen en
opgaven over Viakke Figuren en Lichamen, ten dienste
der Normaal- e:i Kweekscholen, eerste stukje:
Vlakke Figuren..............- 0.30
idem, tweede stukje: Lichamen........- 0.25