Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: I
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1890
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOO
Nedsriaiidsch Sclioolniuseuni
Priiii;2ii2raclit 151 bü ös PriiiseHstraat
ArvT3Ti:RDAM.
I kttf:
-RI Ü H T.-
Niettegenstaande er in den laaiden tijd verscheidene taal-
hoelcjes het licht hehhen gezien^ aarzelden wij toch niet deze
oefeningen^ door ons sedert eenxgen tijd met gunstig gevolg in
onze scholen gebruikt, te laten drukken^ èn voor ons zeiven èn
ooor diegenen onzer ambtgenoot en die zich mei de door ons
gevolgde methode kunnen vereenigen.
Ons doel is: Juist zooveel te geven als noodig is, om de
leerlingen in staat te stellen zonder grove taal fouten te schrijven,
En in het belang eener geregelde methode^ èn om de hooge
waarde^ die toij aan stijloefeningen toekennen., behandelen v,ij
deze afzonderlijk in de school.
Taal-., geen stijloefeningen geven tv ij dus.
Ontleding en verbuiging treden hier onvermomd op.
Die ons hiervan een verwijt maken moge., hijleëire ons zonder
haar het doel bereiken; icij zien er geene kans toe.
In de voorbeelden van ontleding, die op het bord behandeld dienen
te worden, wijzen de cursief gedrukte tvoorden aan, met welke
zindeelen en woordsooHen achtereenvolgens kennis xvordt gemaald.
De zinnen zijn zóo gekozen, dat de leerlingen ze niet werk-
tuiglijk naar de voorbeelden kunnen ontleden.
Bij het verschijnen van dit eerste stukje, is het tweede reeds
ter perse.
de schrijvers.
Schiedam, Juli 187S.