Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: I
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1890
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204991
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
, . OS is . . aal . . an kleur. De oude . . rouw
warmde hare . . oeten bij het . . uur. liet
, . olk .. ing den dief, . . oor hij . . luchtte.
De . . alk sloeg de . . leugels uit, maar .. iel
dadelyk aan den .. oet .. an den boom neer.
41.
ƒ of r.
In het .. enster . . an de .. oorkamer staat
^ene .. aas met . . iooltjes. . . rederik houdt
.. eel van . . ruit. Mijn .. ader gaf den . . oer-
man eene . . ooi. Jan . . ing eene muis in
de . . al. De trog van het .. arken is . .uil.
Er ligt eene .. ouw in het boek. .. ier en
een is . . ijf. Onze . . linke . . eldwachter
. . ocht eens tegen . . ijf stroopers. Mijn
,. riend heeft de . . ijt in zijnen . . inger.
De kastelein .. ulde de .. lesschen met het
. . ocht uit het . . at. De . . lieg .. liegt bij
de . . lam . . an de lamp en . . alt er ein-
delijk in.
43.
s of
In de .. ee .. wemmen .. almen. Er ligt
een groot .. tuk .. pek in de . . oep. .. ijn
,. usje is .. iek. De .. aus is .. out. De .. on
bescheen de .. tad. Hij . . loeg den . . laaf