Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Engefsche Spraakwendingen. Eigenaardige en uit-
gezochte zegswijzen der Engelsche taal, uit de
beste Schrijvers van de laatste jaren verzameld
en van eene Nederduitsche vertaling voorzien door
den Bewerker van Prof. Bischoff's „Franschfi
Spraakwendingen." / 0,65.
L. A. HissinJc, Essais de style épistolaire, sur des
sujets de la vie réelfè au lOièmo siècle. Ouvrage
destiné aux classes supérieures des institutions.
/ 0.70.
Miscellanies; containing sketches, narratives , tales
and poems, selected from different English Ma-
gazines. / 2.—•
S. Semmelink, Beginselen der Vormleer en Volks-
meetkunde, met vraag- en werkstukken ter toe-
passing, ten gebruike bij het gewone en meer
uitgebreide lager onderwijs. Met 73 houtsneè-
flguren. ƒ 0.75.
B. Semmelink, Practisch Rekenboek, Ie stukje, lo
gedeelte, bevattende de Optelling met benoemde en
.onbenoemde getallen (5de druk), ƒ 0.10.,
Idem, Ie stukje, 2o gedeelte, bevattende de Aftrek-
king met benoemde en onbenoemde getallen (4do
druk), f 0.10.
Idem, Ie stukje, 3e gedeelte, bevattende de Ver-
menigvuldiging met onbenoemde en benoemde ge-
tallen (4de druk.) ƒ 0,10.
Idem, Ie stukje, 4e gedeelte, bevattende de Zlee/jngi
met onbenoemde en benoemde getallen, alsmede
de toepassing der vier hoofdregels op grootheden,
die niet tiendeelig zijn ingedeeld (3de druk), ƒ 0.10.
Idem, 2e stukje, bevattende de optelling, aftrek-
king , vermenigvuldiging en deeling der Tiendeelige
Breuken, benevens het berekenen van oppervlakken
en van ligchamelijke inhouden (2de druk), ƒ0.25.
Idem, 3e stukje, bevattendo den Regd van drieën in