Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
1788, en do Marianen of Ladronen, door Magel-
liaen in 1521 ontdekt; do laatste behooren aan
Spanje, de andere zijn grootendeels onafhankelijk.
Bij den Uitgever dezes ziet het licht:
Prof. Bischoff, Fransche Spraakwendingen. Verza-
meling van eigenaardige en uitgezochte zegswijzen
der nieuwere Fransche Spreektaal, bijeen gebracht
ten behoeve van Instituten en Gymnasien. Voor-
zien van eene Nederduitsche vertaling. Derdß druk.
f 0.75.
Blossoms and Flowers from the periodical English
press, ƒ 2.—■
D, Bomhoff Hzn., Beknopte Hoogduitsche Spraak-
kunst, ten gebruike op scholen en bij privaat-
onderwijs. Met de noodige Oefeningen, ƒ 1.60.
D. Bomhoff Hzn., Opstellen met fouten, inzonderheid
tegen de spelling der Nederlandsche taal. ƒ 0.35.
D. Bomhoff Hzn., Opstellen met fouten tegen woord-
gronding, woordvoeging, stijl, enz. ƒ 0,45.
B. Bomhoff Hzn., Uitspraak der letters in de Neder-
landsche taal. Ter dienste van aankomende on-
derwijzers en leerlingen op lagere en middelbare
scholen , enz. ƒ 0.35.
Charlie Burton. Eene vertelling, uitgegeven onder
toezigt der Commissie voor algemeene letterkunde
en opvoeding, voor rekening der Vereeniging ter be-
vordering van Christelijke kennis te Londen./" 0.30.