Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
ScHOA raet^ de hoofdstad Anhobar. Aan de kust
ligt hef Négerrijk Sajihara met de hoofdstad Ar-
kiko aan de Roode Zee. Ten noorden van deze
stad ligt op een eilandje de koopstad Massowah, dia
van den onderkoning van Egypte afhankelijk is: de
handel bestaat in graan, vruchten, metaalerts en
zout,
XI. HET BINNENLAND
is tot nog toe voor het grootste gedeelte geheel
onbekend. Moedige reizigers hebben echter getracht
het land te onderzoeken en daaronder bekleedden
Richardson, Barth, Overweg en Vogel (1850—54)
voor de noordelijke helft, en Galton, Anderson
en Livingston (1849—56) voor de zuidelijke helft
eene eerste plaats. Het land schijnt voor het groot-
ste deel door Negerstammen bewoond te worden,
die in kleine afdeelingen onder eigen opperhoofden
staan.
AnXTRIHA.
alaencen ovehziot.
i
/
Amerika (750,000 v. mijlen met' ^e poollan-
den , en 59,678000 inw.), welks noordelijkste ge-
deelte reeds sedert 982 n. Chr. aan de Noormannen
bekend was, werd verlaten en vergeten, totdat
Christoffel Columbus het in 1492 terug vond. Se-
dert dien tijd maakten de Spanjaarden en Por-
tugeezen er zich meester van, doch in het laatst der
vorige en in het begin van deze eeuw vocht het
zich onafhankelijk.
Het werelddeel, dat in Noord- en Zuid-Amerika
5