Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C4
dekt werd, is voor het grootste gedeelte onafhanke-
lijk en bevat hier en daar slechts enkele Portngee-
sche koloniën. Zij wordt van het noorden naar het
zuiden gaande verdeeld in:
a. SoHALis door negerstammen bewoond, die on-
der eigen vorsten staan, met de hoofdstad Berhera
aan de golf van Aden.
b, Zanzibar, dat zich tot aan de kaap Delgado
uitstrekt met de hoofdstad Zanzibar op een eilandje
bij de kust, waar een stadhouder woont van den
Iman van Maskate, aan wien het land onderwor-
pen is,
c, Mozambique, in het binnenland door Negers,
aan de kust door Portugeezen bewoond, strekt zich
uit tot aan de Zambesi; de hoofdstad is Mozambique
op een eilandje, de zetel des gouverneurs, en QuïZi-
mane, eveneens eene Portugeesche stad met veel han-
del in ivoor, tijgerhuiden, stofgoud, koper, sal-
peter, enz.
d. SoPALA met het onafhankelijke rijk Monomo-
tapa in het binnenland; de Portugeezen bezitten de
kust met de hoofdstad Sofala en Inhambana, digt bij
de kaap de los Correntes.
X, HABBSCH OF ABTSSINIË
wordt ten noorden begrensd door Nubië, ten
oosten door de Roode Zee, ten zuiden door de kust
van Somalis en het binnenland, en ten westendoor
Sennaar, Het bevat verscheidene niet zeer bekende
rijken, van welke Amhara in het binnenland het
magtigste is; het ligt om het Zana-meer heen en
bevat verschillende schatpligtige koningrijken, als Ti-
gré met de hoofdstad Adowa', Gondar roet Gon-
dar, Dembea enz. Ten zuiden van Amhara ligt