Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Hollandsche kolonie gesticht werd, viel in 1795 ge-
deeltelijk in Engelsche handen en in 1806 geheel,
toen de laatste Hollandsche gouverneur Janssen ge-
noodzaakt was zich over te geven.
Het is het zuidelijkste deel van Afrika, met de
hoofdstad Kaapstad aan den voet van den Tafelberg
en aan de Tafelbaai, digt bij de kaap de Goede
Hoop; verder Uitenhage en Zwellendam aan den zuid-
kant , en vele andere meest door Hollanders ge-
stichte steden.
b. Het Kafferland ten noordoosten van het
Kaapland, langs de kust, door onafhankelijke stam-
men bewoond; ten noorden daarvan vindt men aan
de kust:
c. Natal , eene gedeeltelijk door Hollandsche boe-
ren bewoonde republiek, die onder bescherming van
Engeland staat, met de hoofdstad Pieter-Maritzhurg
in het binnenland, en de haven Port-Natal; ten
westen van deze kolonie, en door het Draken-ge-
bergte er afgescheiden vindt men:
d. de Oranje-rivier-Vrijstaat , eveneens ge-
deeltelijk door Hollandsche boeren bewoond, met de
hoofdstad Bloem/onteïn.
e. De Transvaalsciie Republiek, ten noorden
van den vorigen sta^ji, en door de Vaal-rivier er
afgescheiden met de hoofdstad Potchefstroom in het
zuiden.
ƒ. Het land der Hottentotten ten noorden en
westen der vorige staten, door onafhankelijke stam-
men bewoond, van welke de Namaquas, Betsclmanen
en Mahololos de voornaamste zijn.
IX. DE OOSTKUST,
die in 1498 het eerst door Vasco do Gama ent-