Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
voo? vreemden handel openstaande. De Lied-
KHiEü en Kurilische eilanden behooren gedeel-
telijk tot dit rijk.
IX. DE OOSTINDISCHE EILANDEN.
Deze behooren thans grootendeels aan de Nederlanden, maar
bevatten oudtijds magtige handeldrijvende staten, die door
do Portugeezen in het begin der 16de eeuw veroverd werden;
later drongen de Nederlanders dezen uit den Archipel en be-
gonnen lich door de verovering van Java in 1618 voor goed
to vestigen.
Deze Archipel, die ten zuidoosten van Azië in
den Grooten Oceaan ligt, en waarvan eene uitge-
strektheid van 28,930 vierkante mijlen met 16,354,000
inwoners aan Nederland behoort, wordt verdeeld
in a. de Groote en b. de Kleine Suxda, c. de Moltjk-
sche, d. de PHiLippYNsouEene.de Sülu-eilanden.
a. De Groote Sünda-eilanden zijn:
1. Bornéo (3 4 millioen inwoners), hetwelk
grootendeels aan Nederland behoort, met de steden
Ponlianah op de west- en Bandjermassing op de
zuidoostkust; aan de noordwestkust vindt men den
Engelschen staat Sara wak, en aan de noordkust
het Engelsche eilandje Laboean.
2. SüMaTRA (8 millioen inwoners), welks noord-
oostelijk deel onafhankelijk is, behoort eveneens
aan Nederland; men vindt er op de westkust Padang
en Benkoelen {\2QQ0 inwoners), aan de zuidzijde de Lam-
pongsche districten en aan den oostkant Palémbang
(25,000 inwoners) met militaire gouverneurs. De eiland-
jes Bangka met de sla.i. Muntok, Billiton en Riow
worden tot het gebied van Sumatra gerekend.
3. Java met Madüra (11,291,000 inwoners) is ge-
heel eene Nederlandsche bezitting en wordt in 19 re-