Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Eoermond en Venlo. Deze provincie wordt sedert
1839 onder den titel van Hertogdom tot den Duit-
sclien bond gerekend, even als het Groothertogdom
Luxemburg sedert 1815 (vroeger behoorde het bij
de Zuidelijke Nederlanden), dat door den koning
der Nederlanden geregeerd wordt. De hoofdstad is
Luxemhirg (13.100 inw.), eene bijna onneembare
bondsvesting; verder Echternach, Grevenmachern aan
de Moezel met vele wijnbergen, Diekirch en Vianden.
YI. BELGIE.
België bestond eerst uit vele afzonderlgke staten, die onder
Philips den Goede van Bourgondie het eerst vereenigd werden.
Spaanselie Kederlanden 1581—1714, daarna Oostenrijksche
Kederlanden tot 1797, toen Frankrijk het kreeg door den vrede
van Campo JFormio. Van 1815—30 was het met Noord-ICe-
deriand vereenigd; daarna een afzonderlijk koningrijk onder
het huis van Sasen-Koburg.
Het wordt ten noorden door Noord-Nederland,
ten oosten door Duitschland, ten zuiden door Frank-
rijk en ten westen door de Noordzee begrensd en
bevat 9 provinciën, als:
1. Zuxd-Beaband met de hoofdstad, welke te-
vens die des rijks is, Brussel (met de voorsteden
261,000 inw.) (afstand van Karei V, 1555; smeek-
schrift der Edelen 1566; onthoofding van Egmond
en Hoorne 1568), met vele schoone gebouwen, als
het stadhuis, het broodhuis, het koninklijk paleis,
de schouwburg, het paleis van de natie, enz.; verder
groote kantfabrieken en bierbrouwerijen; Leuven met
eene universiteit (gesticht in 1426) en groote brou-
werijen; Tienen of Tirlemont met flanel- en Nivelles
met batistfabrijken; Quatrebras en Wale7-loo (veld-.
3lagen van 16 en 18 Junij 1815).