Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
susgracht is hij niet den Rhijn vereenigd; verder de
Schelde, die uit Frankrijk en Belgie bij Bath in Zee-
land komt, en met twee breede mondingen in de
Noordzee stroomt; de Hollandsche IJsset, die in de
Maas valt, de Amstel welke in het IJ uitstroomt;
de RoUe eveneens in de Maas, de Bommel en de
Aa in N.-Braband, de Hunse in Groningen, die in
de Lauwerzee uitstroomt, enz.
Het land dat door een' koning met twee wetge-
vende kamers bestuurd wordt, verdeelt men in 11
provinciën, welke zijn:
1. Friesland , met de hoofdstad Leeuwarden
(26,000 inw.) midden in de provincie, geboorteplaats
van Willem IV; Bokkum (Bonifacius vermoord);
Franeker vroeger met eene akademie (1584—1811);
Harlingen, van*waar nog schepen ter walvischvangst
gaan, geboorteplaats van Simon Stijl; Stavoren (Wil-
lem IV sneuvelt 1345; legende van het vrouwtje
van Stavoren), vroeger de grootste handelstad van
Friesland; Sneek met veel hout- en boterhandel; tot
deze provincie behooren de ten noorden gelegen
**cilanden Ameland en Schiermonnikoog.
2. Groningen met de hoofdstad van denzelfden
naam (36,000 inw.) met eene akademie (1614) en
een instituut voor doofstommen (gesticht dogr Guyot
1790), (belegering 1672); Appingadam, vroeger eene
vesting (tot 1536); Delfzijl aan den Dollart (de Ruij-
ter liep er met de W. I. vloot binnen in 1665), en
Winschoten-, in de buurt het dorp Heüigerlee (slag
23 Mei 1568).
Bij deze provincie behoort bet eiland Rottum in
de Noordzee.
3. Drenthe met de hoofdstad Assen eerst in 1809
tot stad verheven (5,200 inw.); in de buurt ligt het