Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Auteur: Huberts, W.J.A.
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 55
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204988
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der aardrijkskunde: ten gebruike bij het lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
kust van Denemarken, de vesting Gibraltar (Jakob
van Heemskerk sneuvelt 1607; veroverd 1702) aan
de zuidpunt van Spanje, en het eiland Malta (130,000
inw.) met de hoofdstad Lavahtte (sedert 1800).
De JoNisCHE eilanden (53 v. m. 240,000 inw.),
van welke Corju, Santa Maura, Cephalonia^ Zante
en Cerigo de voornaamste zijn, staan sedert 1814
onder bescherming van Engeland, welks gouverneur
te Corfu woont.
V. NOORD-NEDERLAND.
Noord-Nederland of eenvoudig Nederland geheeten, werd
uit Duitschland bevolkt, en kwam in de 8ste eeuw onder
Frankische heerschappij; het werd daarna door verschillende
stamhuizen van graven geregeerd, van welke het laatste was
het Oostenrijksche, dat in 1581 werd afgezworen; in de plaats
kwam eene republikeinsche regeeringsvorm, tusschenbeiden met
stadhouders als: Willem I, Maurits, Frederik Hendrik, Wil-
lem ir, III, IV en V; omwenteling in 1795; Bataafsche Re-
publiek; iu 1806 een Fransch koningrijk; in 1810 ingelijfd bij
Frankrijk en na 1813 onafhankelijk onder eigen koningen.
Het koningrijk der Nederlanden wordt ten noor-
den en ten westen begrensd door de Noordzee,
ten zuiden door Belgie en ten oosten door Duitsch-
land.
De vftornaamste rivieren zijn: de Bhijn, die uit
Zwitserland en Duitschland bij Lobith in ons land
komt, met de zijtakken: de Waal, den iJssel, de
Leh en de Vecht ^ waarvan zich twee regts en twee
links bevinden; de Maas, die uit Frankrijk en Belgie
komt, zich met de Waal voor een' tijd lang veree-
nigt onder den naam van Merwede en langs Rotter-
dam in de Noprdzee loopt; de Geldersche of Pruis-
sische IJssel stroomt uit Pruissen door Gelderland
en valt bij Kampen in de Zuiderzee; door de Dra-