Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
NAPOLEON, KEIZER DER FRANSCHEN. 223
hoofd (2 Dec. 1804). De instellingen, welke reeds voor de om-
wenteling bestonden, keerden terug. De krijgszuchtige keizer
zorgde er voor dat het volk steeds van krijgsroem en lauweren
hoorde en sprak.
§ 153. derde coalitie (1805).
De Engelschen maakten van het weder uitbarsten van den
oorlog gebruik om Hollandsche en Fransche schepen onverwacht
weg te nemen; Napoleon liet zijne troepen naar de Weser op-
rukken en bezette het aan Engeland toebehoorende keurvorsten-
dom Hannover, dat door krijgsbelastingen en opbrengst van le-
vensmiddelen werd uitgeput. De Engelsche minister Pitt sloot
met keizer Alexander I van Eusland (zijn vader Paul I, zoon
van Katharina II, was in 1801 vermoord) een verbond, om
Europa te beschermen tegen de heersch- en veroveringszucht
van Napoleon, die zich in Maart 1805 tot koning van Italië
uitroepen en te Milaan met de zoogenaamde IJzeren Kroon had
laten kroonen. Oostenrijk, Napels en Zweden sloten zich hierbij
aan en wilden Frankrijk tot zijne vorige grenzen terugbrengen.
Pruissen, waar sedert 1797 de vredelievende Frederik Willem III
regeerde, bleef onzijdig, doch nam eene dreigende houding aan,
welke den Franschen keizer beleedigde zonder hem te benadee-
len.
Napoleon liet op de Fransche kust allerlei schepen uitrusten,
en verzamelde te Boulogne een groot landingsleger. Iedereen ge-
loofde dat hij in Engeland zou landen ; doch hij trok plotseling
over den Rhijn en ging, bijna zeker van de medewerking van
alle zuid-Duitsche vorsten, de Oostenrijkers, die Beijeren waren
binnengerukt, te gemoet. De generaal Bernadotte trok, zonder
op Pruissens onzijdigheid te letten , door het Brandenburgsche
markgraafschap Anspach, om zich met de Beijeren te vereeni-
gen. De Fransche generaal Ney behaalde de overwinning bij El-
chingen (9 Oct. 1805). De Oostenrijksche veldheer Mack werd
in Ulm ingesloten en van het hoofdleger afgesneden v door het
verdrag van Ulm (20 Oct.), waartoe hij genoodzaakt was, ge-
raakten 33 000 Oostenrijkers in krijgsgevangenschap. Maar ter
zelfder tijd (21 Oct.) vernietigden de Engelschen onder den ad-
miraal Nelsou de geheele Fransche vloot bij Trafalgar, waarbij
Nelson echter sneuvelde.
In Duitschland drongen de Franschen evenwel steeds zegevie-