Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
222 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
stierf aan de geele koorts. De opstand duurde nog eenigen tijd
voort onder den neger Jean Jacques Dessalines.
§ 152. napoleon, keizer der franschen (1804).
Napoleon Bonaparte, zoon van een Korsikaansch edelman,
den 15den Augustus 1769 te Ajaccio geboren, had te Brienne
en te Parijs eene krijgskundige opvoeding ontvangen; hij was
door gelukkige omstandigheden, doch ook door zijne talenten,
van kapitein bij de artillerie tot eersten Consul opgeklommen.
Als eerste consul ving hij weldra aan, zich met koninklijke pracht
te omringen en de zeden van eene hofhouding te volgen. Hij
was gehuwd met Josephine Tascher de la Pagerie, weduwe van
den generaal Beauharnais, die haar twee kinderen, Eugene (la-
ter onderkoning van Italië) en Hortense (koningin van Holland,
moeder van Napoleon III) had nagelaten. Napoleon stelde de
orde van het Legioen van Eer in, hij herstelde de Christelijke
godsdienst in de Fransche kerk en sloot met den paus een con-
cordaat (1801). De strenge maatregelen en handelingen van den
eersten consul, die de staatkundige rechten zijner onderdanen
hoe langer hoe meer beperkte, veroorzaakten vele zamenzwerin-
gen tegen zijn leven. (Het heische werktuig, 24 Dec. 1800).
Bij eene zamenzwering tegen hem stonden George Cadoudal en
Pichegru aan het hoofd, terwijl Moreau waarschijnlijk ook me-
deplichtig was. Zij werden verraden en gevat. Pichegru stierf in
de gevangenis, Cadoudal werd ter dood gebracht en Moreau
naar Amerika verbannen, van waar hij later terugkeerde en
toen in Duitschland in dienst trad, waar hij nog tegen zijn
eigen vaderland medestreed. De hertog van Enghien, die door
Napoleon als de ziel van alle koningsgezinde zamenzweringen
tegen hem beschouwd werd, werd op Napoleons bevel op Ba-
densch grondgebied in het stadje Ettenheim gevangen geno-
men en te Vincennes doodgeschoten (1804); het was eene daad,
welke geheel Europa verontwaardigde.
In Napoleons gemoed kwam het plan hoe langer hoe meer tot
rijpheid om eene erfelijke monarchie te stichten. Het tribunaat
en de senaat lieten zich bepraten om hem de erfelijke keizers-
kroon aan te bieden, hetwelk door het volk, door middel van
lijsten met handteekeningen, bevestigd werd. Hij werd tot keizer
der Franschen uitgeroepen en zette zich en zijne vrouw, na
door den paus plechtig gezalfd te zijn, de keizerskroon op het