Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
OORLOG TEGEN ENGELAND EN DEN KEIZER. 221
§ 151. oorlog tegen engeland en den keizer.
Frankrijk was voortdurend met Engeland en met den keizer
in oorlog. Napoleon Bonaparte trok in Mei 1800 met een leger
over de Alpen (over den St. Bernard) en drong Italië binnen.
Den 9den Junij behaalde hij eene overwinning bij Montebello,
vijf dagen later bij Marengo, waar de Oostenrijkers onder Melas
aanvankelijk in het voordeel waren, doch bij de onverwachte
komst van Desaix op het slagveld geslagen werden.
In Duitschland drong Moreau naar Zwaben en Beijeren door,
en overwon de Oostenrijkers bij Hohenlinden (3 Dec. 1800).
De keizer was genoodzaakt, den vrede te Luneville te sluiten (9
Febr. 1801). De Adige. en de Ehijn werden de grenzen van
het Fransche rijk, Italië eene repnbliek met Bonaparte als pre-
sident. De Duitsche vorsten en rijksstenden, die door dezen
vrede eenig verlies leden, zouden op den rechter Rhijnoever door
kerkelijke goederen en voormalige rijkssteden schadeloos gesteld
worden. De besluiten der rijks afgevaardigden brachten aanzien-
lijke veranderingen in het landbezit en in den toestand van
Duitschland te weeg (28 Februarij 1803).
Nadat Spanje en Portugal vrede met Frankrijk gesloten had-
den, was Engeland alleen nog maar tegen dit rijk gewapend,
doch ging weldra over tot den ongunstigen vrede van Amiëns
(1802).
In .älgypte werd Kleber door een dweepziek Mohamedaan
vermoord (14 Junij 1800); zijn opvolger Menou kon zich slechts
met moeite tegen de Engelsche troepen onder Abercromby staan-
de houden. In 1801 kwam er een verdrag tot stand, volgens
hatwelk de Fransche troepen op Engelsche schepen naar Frank-
rijk zouden worden teruggebracht.
De vrede met Engeland was van korten duur, en Engeland
verklaarde weder den oorlog aan Frankrijk, toen groote bedrij-
vigheid op de Fransche scheepstimmerwerven eene vijandige on-
derneming tegen Britannië scheen aan te duiden. Doordat de
oorlog op nieuw zoo spoedig uitbarstte, werden de Franschen
verhinderd, hunne kolonie San Domingo, waar eene neger-repu-
bliek onder den president Toussaint-Louverture was uitgeroe-
pen , te heroveren. De generaal Leclerc, schoonbroeder van Bo-
naparte , werd er heen gezonden; hij nam Toussaint gevangen
€n zond hem naar Frankrijk, waar hij bezweek; Leclerc zelf