Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
weldra aan de coalitie, toen de Engelsche opperbevelhebber, de
hertog van York, de Eussische troepen bij eene landing in
Noord-Holland aan de vijanden had opgeofferd. Bij deze ge-
legenheid had de Hollandsche generaal Dumonceau bij Bergen
en Castricum twee overwinningen op den Eussischen generaal
Herman behaald, zoodat het plan van den vijand geheel mis-
lukt was.
Bonaparte in j®gypte en Syrië. De generaal scheepte
zich naar iBgypte in om de Engelschen zoo mogelijk in hunne
koloniën in Azië aan te tasten, om de Middellandsche zee te
beheerschen, enz. Hij voerde zijn dapper leger van Alexandrië
naar Kairo, na de Mamelukken bij de Pyramiden overwonnen
te hebben (21 Julij 1798). Doch op den Isten en 2den Augus-
tus werd de Fransche vloot onder Bruyes door den Engelschen
admiraal Nelson bij Aboukir vernield. Nadat Bonaparte een
te Kairo uitgebarsten opstand van de Mohamedanen tegen de
Christenen onderdrukt had, brak hij naar Syrië op, daar de Turk-
sche troepen van daar naar Egypte oprukten. Hij overwon de
Mamelukken bij El Arisch, veroverde Jaffa en belegerde St. Jean
d' Acre (Acco), waar da Turken met Engelsche hulp hem wis-
ten af te slaan. Een Turksch leger werd bij Nazareth verslagen
en uit elkander gejaagd, maar Bonaparte moest wegens de pest,
welke in zijn leger begon te woeden , den terugtocht aannemen.
Na onuitsprekelijke elende bereikte hij in Junij Kairo weder,
sloeg een driemaal sterker Turksch leger en beurde den gezon-
ken moed zijner soldaten weder op. Toen hij uit een der dagbla-
den de ongelukken der Pranschen in Italië vernam, besloot hij
naar Europa terug te keeren. Hij droeg het opperbevel aan Kle-
ber over, zeilde met 500 man te Alexandrië uit, en landde, ge-
lukkig aan de Engelsche kruisers ontsnappende, op de Fransche
kust (9 Oct. 1790). Nu vatte hij het besluit op om het Direc-
toire, dat zijn aanzien verloren had, omver te werpen. Hij liet
de vergaderzaal door soldaten ontruimen (9 Nov. — 18 Bru-
maire), en eene regering van Consuls instellen. De drie consuls
werden voor tien jaren gekozen; Bonaparte werd eerste consul,
en oefende nu eene bijna monarchale macht uit. De beide an-
deren waren Seyes en Eoger-Ducos, later Cambacères en Lebrun.