Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET DIRECTOIRE. 219
als Cisalpijnsche republiek onder Frankrijks heerschappij, ook
werden België en de linker Rhijnoever aan de Franschen afge-
staan. Bonaparte opende den 9deu December het congres te
Rastadt, waarop -de aanspraken der Duitsche vorsten, die door
den afstand des linker Rhijnoevers schade geleden hadden, zou-
den geregeld worden. De overwinnaar van Italië werd te Parijs
met groote eerbewijzen ontvangen.
De Kerkelijke Staat werd in 1798 door Berthier in eene Ro-
meinsche republiek veranderd. Paus Pius VI vluchtte naar Va-
lence, waar hij in 1799 overleed. De republikeinsche regerings-
vorm werd in 1799 te Rome evenwel veranderd, en Pius VII
betrok weder het Vatikaan.
Napels werd ook door de Franschen onderworpen en eene
Parthenopeïsche (1799), Zwitserland het jaar te voren eene
Helvetische republiek.
§ 150. de tweede coalitie (1798-99).
Er werd tegen Frankrijk eene nieuwe coalitie gesloten tusschen
Oostenrijk (wegens Italië), Engeland (wegens de onderneming
der Franschen naar Jïgypte, en den door hen ondersteunden
opstand in Ierland), Rusland, waar sedert 1796 keizer Paul I
regeerde, en den Sultan. Pruissen bleef onzijdig. Weldra nam
de oorlog eene voor Frankrijk ongunstige wending. Jourdan
werd door aartshertog Karei bij Stockach geslagen en tot den
terugtocht gedwongen (25 Maart 1799).
Italië ging door de Russen onder Suwaroff en de Oostenrijkers
onder Kray voor de Franschen verloren; Moreau werd bij Cas-
sano, Macdonald aan de Trebbia verslagen. Den 15den Augustus
leden de Franschen hij Novi eene geduchte nederlaag.
In Napels werden na de omverwerping der republiek vele
doodvonnissen uitgesproken tegen de aanhangers der republiek;
koning Ferdinand IV en zijne vrouw Carolina speelden hierbij
eene groote rol. Daarentegen streden de Franschen onder Soult
en Massena in Zwitserland tegen de vereenigde, doch in voort-
durende oneenigheid levende Russen en Oostenrijkers. Snwarof
trok met ongeloofelijke moeite over de met ijs bedekte Alpen;
de Russen werden echter bij Zürich door de Franschen geslagen
(Sept. 1799), daar zij door de Oostenrijkers niet ondersteund
werden. Suwarof voerde het overschot van zijn dapper leger door
Graauwbunderland naar Rusland terug. Keizer Paul onttrok zich