Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
218 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
ste poging van deze partij om haar' invloed te herkrijgen met
hulp van den generaal Pichegru te verijdelen (31 Maart 1795).
Een nog gevaarlijker opstand des volks mislukte in Mei van dat
zelfde jaar eveneens, en in October zegevierde de Conventie
over de gematigden en aanhangers der koninklijke regering door
toedoen van Napoleon Bonaparte.
§ 149. het directoire (Oct. 1795 —Nov. 1799).
Nu werd de volgende regeringsvorm ingesteld: de uitvoerende
macht werd aan een Directoire van vijf personen opgedragen,
terwijl de Eaad der Ouden (25 0 leden) en de Raad der Vijf-
honderd de wetgevende macht in handen zouden krijgen. Toen
Pichegru voorzitter van laatstgemelde vergadering geworden was,
en aan de herstelling der koninklijke macht dacht, wendden zich
de directeurs, die de koningsgezinden en de heftige republikei-
nen tot vijanden hadden, ter bescherming der republiek tot
den generaal Hoche, en daarop tot Bonaparte, die uit Italië
eene afdeeling van zijn leger onder Bernadotte en Augereau naar
Parijs zond om het Directoire te helpen; doch dit was niet
bij machte zich kracht en aanzien te verschaffen. De ongehoorde
menigte van assignaten, die bijna geene waarde meer hadden,
putte de staatskas uit en vernietigde het vermogen van bijzon-
dere personen. Om in de krijgskosten te voorzien, paste de re-
gering op de veroverde landen een waar stelsel van roof toe.
De oorlog in Italië (1795—97). Napoleon Bonaparte
had het opperbevel over de Fransche troepen in Noord-Italië
verkregen. Hij voerde het leger, dat zich in den beklagenswaar-
digsten toestand bevond, van de eene overwinning tot de an-
dere. Tusschen 11 en 14 April 1796 sloeg hij den Oostenrijk-
schen generaal Beaulieu bij Millesimo en Montenotte. De ko-
ning van Sardinië, die zich met Oostenrijk verbonden had,
moest zijne toestemming geven tot een' nadeeligen en schande-
lijken vrede. Bonaparte behaalde 10 Mei de overwinning op de
Oostenrijkers bij Lodi, trok Milaan binnen, won de slagen bij
Castiglione, Arcole en Rivoli, en dwong den generaal Wurmser,
dien hij zelfs in Mantua had ingesloten, om zich over te geven.
Aartshertog Karei, die het opperbevel over het Oostenrijksche
leger voerde, moest tot Klagenfurth terugtrekken. Te Leoben
(18 April 1797) kwamen de voorloopige voorwaarden tot stand.
Bij den vrede van Campoformio (October) kwam Opper-Italië