Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
216 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
der de leiding van Henriot, aanvoerder der nationale garde,
de zaal binnen en bedreigde de vergadering. Vier en dertig Gi-
rondijnen werden gevangen genomen, de overigen vkichtten.
Nadat Marat door Charlotte Corday vermoord was en de ont-
vluchte Girondijnen in de provinciën opstanden tegen de Jako-
bijnen hadden verwekt, werden de gevangen Girondijnen ge-
guillotineerd (31 Oct. 1793). In de zelfde maand werd ook de
koningin Marie Antoinette onthoofd, terwijl hare schoonzuster
Elisabeth het volgende voorjaar dat lot onderging.
De Jakobijnen onderdrukten de oproeren in de provinciën
met de onmenschelijkste wreedheid. Carrier woedde op vreese-
lijke wijze te Nantes; ook in Lyon, Marseille, enz. werden ijse-
lijke gruwelen bedreven. Toulon, dat de Engelschen te hulp
geroepen, en zich aan hen en de Spanjaarden overgeven had,
werd door de republikeinen belegerd, en voornamelijk door de
dapperheid van den jeugdigen Napoleon Bonaparte, kapitein der
artillerie, ingenomen. Het vreeselijkst was het lot der Veudée,
welker eerlijke bewoners voor koning en godsdienst de wapenen
opvatten. Stofflet, Charette en Cathelineau waren hunne aan-
voerders. Westerman en Rossignol stonden aan het hoofd der
republikeinen, die hen bestreden; later de dappere en mensch-
lievende Hoche.
§ 147. de eerste coalitie tegen frankrijk (1793-1796).
Engeland begon den krijg tegen Frankrijk, en sleepte de
andere Europesche mogendheden daarin mede. Aan het hoofd
van het ministerie stond de jonge Pitt. Bijna geheel Europa
bedreigde de Fransche grenzen (1793). De verbondenen waren
in den beginne gelukkig. De Fransche republikeinen wilden met
geweld zegevieren door strenge maatregelen tegen generaals,
die zonder gevolg tegen den vijand streden. Hoche, die bij
Kaiserslautern (28—30 Nov. 1793) door de Pruissen onder
Möllendorff verslagen was, werd in de gevangenis geworpen.
Toen het aantal der vijanden hoe langer hoe dreigender werd,
werd de geheele Fransche natie te wapen geroepen; dweepzieke
soldaten werden den vijand te gemoet gezonden. De Fransche
generaal Jourdan behaalde bij Fleurus de overwinning en ver-
overde België; Pichegru ondernam eenen krijgstocht naar de
Vereenigde Provinciën, maakte zich van dit land meester,
waaruit de stadhouder Willem V (Jan. 1795) naar Engeland