Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
214 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
Europesche mogendheden geheime onderhandelingen had aange-
knoopt. Het gewapende volk drong onder aanvoering van den
brouwer Santerre het paleis des konings binnen. De koning
trotseerde met bewonderenswaardige standvastigheid en kalmte
den hoon des volks, dat hem zelfs dwong, de roode Jakobijnen-
muts op te zetten, totdat na eenige uren de komst van Petion
met de nationale garde hem uit dien vreeselijken toestand be-
vrijdde.
De krijg was uitgebarsten; de Pruissen rukten onder Ferdi-
nand van Brunswijk, die een dreigend manifest uitvaardigde.
Lotharingen binnen, waarna een Oostenrijksch leger en 12 00 0
emigranten zich bij hen aansloten. Keizer Leopold II en koning
Frederik Willem II van Pruissen hadden te Pillnitz daarover
onderhandeld (1791).
De nationale vergadering verklaarde het vaderland in gevaar.
De Jakobijnen midden het volk op nieuw op; den lOden Aug.
1792 kwam het gemeen in opstand en rukte tegen het stadhuis
op om nieuwe gemeente-verordeningen te eischen, waarop het ko-
ninklijke paleis met een aanval bedreigd werd. De kommandant
der Zwitsers, die besloten had het paleis te verdedigen, werd
door den nieuwen stedelijken raad naar het stadhuis ontboden,
doch onderweg vermoord. Het volk eischte luide de afzetting des
konings. Nu zocht Lodewijk XVI met de zijnen bescherming
bij de nationale vergadering. Ondertusschen begon de aanval
op de Tuileriën; de koning werd gedwongen, aan zijne Zwitser-
sche lijfwacht, die dapperen wederstand bood, het vuren te
verbieden. Het paleis werd toen bestormd, en de verdedigers
vermoord. Ongeveer 5000 menschen kwamen bij dien vreeselij-
ken strijd om het leven. De nationale vergadering nam het be-
sluit om de koninklijke waardigheid af te schaffen, de republiek
uit te roepen, den koning en zijne familie onder toezicht te
stellen , en eene nationale Conventie bijeen te roepen, die over
den toekomstigen regeringsvorm van Frankrijk beslissen moest.
De koning en de zijnen werden als gevangenen in den Temple
opgesloten.
Nu hadden de minister van justitie, Danton, en de nieuwe
gemeenteraad van Parijs alle macht in handen. Alle verdachte
personen en aristokraten werden in de gevangenis geworpen j
alle tegenstand tegen den nieuwen toestand van zaken zou door
vreeselijke maatregelen worden gebroken, en van den 2den tot