Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
208 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. n.
zulke belangrijke verliezen, dat zij hun' invloed ter zee geheel
verloren, en groot nadeel in hun' handel leden. De onwil des
volk» wendde zich in Nederland tegen den erfstadhouder, die
uit 's Gravenhage naar het Loo vluchten moest, doch door
een Pruissisch leger, dat na eene der prinses aangedane belee-
diging het land binnenrukte, in zijne waardigheid hersteld werd.
Spanje en Prankrijk bestreden Engeland met beter gevolg,
totdat de Engelsche admiraal Eodney in 1782 den Franschen
admiraal, die zich met de Spaansche vloot vereenigen en Jamaica
veroveren wilde, bij Dominica overwon. Ter zelfder lijd over-
dekte Elliot, de Engelsche bevelhebber van Gibraltar, dat te ge-
lijk van de land- en de zeezijde werd aangevallen, zich met on-
vergankelijken roem, door deze plaats dapper te verdedigen.
Spoedig daarop sloot Engeland met de Amerikaansche staten
een voorloopig verdrag en erkende hunne onafhankelijkheid
(1782), Bij den vrede van Versailles (1783) kreeg Frankrijk
zijne verloren bezittingen in Oost-Indië en Afrika, Spanje Flo-
rida en Minorca terug. De schuldenlast van Engeland was ont-
zettend vermeerderd.
Noord-Amerika had zich de vrijheid verworven; Washington
legde zijn bevel jin de handen van het Congres neder. In 1788
werd de wetgevende macht aan een Congres (senaat en huis der
afgevaardigden) en de uitvoerende aaneen alle 4 jaren te kiezen
verantwoordelijk president opgedragen. Elke staat bestuurde
afzonderlijk zijne eigene aangelegenheden. Washington (-1-1797)
was de eerste president.
DERDE AFDEELING.
VAN DE FRANSCHE OMWENTELING (1789)
TOT OP ONZE DAGEN.
§ 143. fkankrijk onder lodewijk xv en xvi.
Op Lodewijk XIV volgde zijn achterkleinzoon Lodewijk XV,
die eerst vijf jaar oud was. Gedurende zijne minderjarigheid
(1715—1723) had Filips van Orleans het bestuur in handen.
Hij was een bekwaam, maar zedeloos man, die ongedachtig aan