Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
206 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
tot de Irawaddy uit; dit rijk telde 100 millioen geheel afhan-
kelijke, en 50 millioen cijnsbare inwoners.
§ 142. de nooed-ameeikaansche veijheidsooelog.
In 1585 werd de eerste Engelsche volkplanting naar Virgi-
nia gezonden. In 1683 zocht William Penn in Pennsylvanië be-
scherming tegen godsdienstige vervolging. In de eerste helft der
18 de eeuw bestonden de Engelsche koloniën in Noord-Amerika
uit 13 provinciën, waarover stadhouders als plaatsvervangers
des konings regeerden. De Engelschen geraakten menigmaal in
oorlog met de Eranschen, die ook koloniën in Noord-Amerika
bezaten; bij den Parijschen vrede had Engeland vergrooting van
zijn koloniaal gebied verkregen, doch slechts met inspanning
van alle krachten en vergrooting der staatsschuld. Derhalve
wilde het moederland den volkplantingen ook een deel der las-
ten op den hals schuiven en legde ze hooge belastingen op;
zoo b. V. werd eene wet op gezegeld papier voorgesteld, en een
invoerrecht van alle koopwaren geheven (1765). Doch de kolo-
nisten beweerden dat het Engelsche Parlement, waarin zij niet
vertegenwoordigd waren, het recht niet had, hun willekeurig
belastingen op te leggen. Er ontstond in Noord-Amerika een
gevaarlijke opstand. In 1773 wierpen de Amerikanen te Boston
drie scheepsladingen thee, welke belast waren , in zee. Toen
nu op bevel van het Parlement de haven van Boston gesloten en
volgens een ander voorschrift de vrije grondwet van Massachu-
setts aanmerkelijk beperkt werd , maakte de bevolking der kolo-
niën zich tot stelselmatigen tegenstand gereed. Een congres van
afgevaardigden der gezamenlijke koloniën kwam te Philadelphia
bijeen, en besloot dat er geene koopwaren uit Engeland toegela-
ten, en na zekeren tijd alle verkeer met het moederland zou af-
gebroken worden. Te gelijk richtte het congres een schrijven
aan den koning en het Engelsche volk, waarin bewezen werd
dat de koloniën slechts haar natuurlijk recht tegen willekeur
zochten te verdedigen. Dit adres deed geheel Europa het oog
naar Noord-Amerika wenden. Doch toen Massachusetts door En-
geland in staat van oproer verklaard werd, grepen de Amerika-
nen naar de wapenen (1775). De Engelschen behaalden wel de
overwinning bij Bunkershill, doch moesten Boston ontruimen.
Aan het hoofd der Amerikanen stond de groote staatsman en
veldheer George Washington; aan de hoven te Parijs en te Lon-