Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
de zevenjarige oorlog. 201
rugtrokken. Daun, die zich in Saksen wilde nestelen , werd in
den bloedigen slag bij Torgau geslagen (3 Nov. 1760), en moest
een gedeelte van Saksen aan den Pruisischen koning overlaten,
die zijne winterkwartieren te Leipzig opsloeg.
Frederiks nood was echter op het hoogst geklommen. Zijne
vijanden rustten zich tot een' nieuwen strijd uit; zij waren nog
niet overwonnen. Daarenboven zond Engeland, na de troonsbe-
stijging vau George III, geene onderstandsgelden meer. Laudon
bestormde Schweidnitz, de Kussen veroverden Colberg en een
gedeelte van Pommeren, en Frederik II zag de toekomst met
een bedrukt hart te gemoet. Toen stierf keizerin Elisabeth van
Eusland en Peter III, een groot vereerder van den Pruisischen
koning, besteeg den troon (Jan. 1762). Hij sloot aanstonds
vrede en ging met Frederik een verdedigend en aanvallend ver-
bond aan, waarbij hij een Eussisch leger naar Pruissen liet op-
rukken. Zweden trok zich ook uit den krijg terug. Peter III werd
na eene regering van zes maanden wel vermoord, doch zijne
vrouw Katharina II, die zich van de regering meester maakte,
bevestigde het verbond, maar riep hare troepen terug. De Eus-
sische veldheer hielp Frederik II nog den slag bij Burkersdorf
op Daun winnen , waarop Frederik Schweidnitz en het grootste
gedeelte van Silezië heroverde, terwijl prins Hendrik Saksen
verdedigde en Ferdinand van Brunswijk de Franschen naar den
Ehijn drong. De Duitsche vorsten onttrokken zich meestal aan
het verbond tegen Frederik; Oostenrijk was door den langdu-
rigen krijg uitgeput; men verlangde van alle kanten naar vrede.
Hij werd 21 Februarij 1763 te Hubertsburg in Saksen geslo-
ten. Het bezit van Silezië werd den koning van Pruissen voor
altijd verzekerd. Pruissen had den rang eener groote mogend-
heid verkregen.
Te gelijker tijd was er tusschen Frankrijk en Engeland in
Amerika, Azië en Europa een krijg te land en ter zee gevoerd,
waaruit Engeland, vooral door toedoen van den bekwamen Wil-
liam Pitt, overwinnend en als groote zeemogendheid te voor-
schijn trad; het verkreeg bij den vrede te Parijs (1763) Canada
en Florida, het laatste van Spanje, dat aan den krijg had deel-
genomen.
14*